รั้วตาข่ายแรงดึงบังทอง

เกี่ยวกับเรา

รั้วตาข่ายแรงดึงบังทอง

เราเป็นผู้จำหน่ายรั้วตาข่ายแรงดึง ออกแบบและพัฒนาเองจากประสบการณ์ตรงโดยวิศวกร ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการ ให้เกษตรกรไทยได้มีรั้วตาข่ายแรงดึงได้ใช้กัน เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น ในยุโรป อเมริกา ซึ่งปัจุบันแม้ได้มีรั้วจำหน่ายบ้างแล้วในประเทศ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกร ผู้เลี้ยงได้ทั้วถึง อันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านราคา และผู้จัดจำหน่ายยังมีน้อยราย และการให้ความรู้กับ เกษตรกรยังไม่ทั่วถึง ซึ่งรั้วแรงดึงเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากสำหรับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสุขอนามัย สุขาภิบาลและความปลอดภัยที่ดี ป้องกันอาณาเขต และ อันตรายที่จะมีมาสู่สัตว์เลี้ยงอันมีค่าของเกษตรกร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีมาก และยังประโยชน์ให้เกษตรกรได้ผลผลิตและคุณภาพดีขึ้น อันจะนำมาสู่รายได้ที่ดีด้วยนั่นเอง ซึ่งท้ายสุดจะยกระดับมาตรฐานของไทยเราให้ทัดเทียม และสามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้

 
บังทอง ยังเป็นยี่ห้อใหม่ในตลาด รั้วตาข่าย ซึ่งได้มีการ ออกแบบและพัฒนาเอง เขียนแบบเอง พัฒนามาจากประสบการณ์การเลี้ยงโดยตรง โดยวิศวกรคนไทย ซึ่งบังทอง ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก สินค้าจะมีราคาที่คุ้มค่ามาก ทั้งยังสามารถการใช้งานได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง จนมาเป็นรั้วพอเพียงบังทอง ซึ่งต่อไปหากได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงชาวไทย ทางบังทองจะดำเนินการผลิตเองในไทย เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และส่งออกไปต่างประเทศตามลำดับ
 
" บังทอง รั้วตาข่ายแรงดึงสายพันธ์ไทย โดยวิศวกรไทย เพื่อเกษตรกรไทย "
 
ขอบคุณครับ

เวลาให้บริการ

รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
โทรสอบถามได้ในเวลา
จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00 - 24.00 น
เสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00 - 24.00 น
ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง